Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke poteka po sledeči poti. Najprej je potrebno preveriti, ali znamka sploh izpolnjuje vse pogoje za registracijo in ali je še na voljo. Nato je treba sprejeti odločitev, na katerem območju se bo znamka registrirala. Sledi sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala. Nato je potrebno pripraviti in vložiti prijavo za registracijo blagovne znamke, cena katere vsekakor ustreza vrednosti, ki jo za podjetje predstavlja blagovna znamka.

Čeprav registracija blagovne znamke sceno predstavljata določeno finančno breme, se lahko zelo hitro izkaže, da je bila registracija pametna odločitev. Registracija blagovne znamke poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco, zato je cena, ki jo je treba plačati vsekakor primerna.

Poleg registracije blagovne znamke velja omeniti tudi patente, ki tako kot blagovne znamke spadajo med pravice industrijske lastnine.

Patentna prijava

Vložitevpatentne prijave, ki je namenjena zaščiti izuma,zahteva, da mora biti izum v patentni prijavi razkrit v taki meri, da strokovnjaku z določenega področja tehnike omogoča, da ga lahko vnovič izvede. Predmet izuma je mogoče uporabiti kjerkoli v gospodarstvu.

Sestavljanje prijave patenta ni mogoče brez specifičnih strokovnih znanj, kot so znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik.Patentni zastopnik skupaj z izumiteljem ugotovi bistvo izuma in sestavi patentno prijavo tako, da je zagotovljen ustrezen nivo zaščite. Patentni zastopnik ostaja ves čas postopka pridobitve patenta na vezi tudi z uradom.

Dobra zaščita blagovnih znamk in patentov se vsekakor obnese in podjetnikom zagotavlja nemoteno uživanje svojih pravic industrijske lastnine.