Izpitna vožnja še ne pomeni konca šolanja

Po tem, ko kandidat osvoji osnovne spretnosti pri upravljanju vozila ter izkaže vso potrebno znanje, relevantno za vožnjo, se večinoma pripravlja na izpitno vožnjo, ki velja za realno oceno pripravljenosti na samostojno vožnjo. Nobenega dvoma ni, da je izpitna vožnja pomemben dogodek in velik mejnik v šolanju voznika, ni pa zadnja obveznost, ki jo mora kandidat opraviti. Po opravljeni izpitni vožnji namreč pridobi status voznik začetnik, torej še ni povsem polnopravni udeleženec v cestnem prometu. Potrebuje še nekaj prakse, konkretna zahteva pa je tudi tečaj varne vožnje.

Tečaj varne vožnje je sicer dobra ideja za vsakega voznika, in res se takšni tečaji organizirajo za različne profile voznikov, ne le za začetnike. Je pa velik poudarek na tistih, ki se šele učijo obvladovati svoje vozilo. Tak tečaj mora voznik začetnik opraviti v določenem roku po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem šolanju – trenutna časovnica predvideva tečaj varne vožnje v roku dveh ali treh let po uspešno opravljenem izpitu.

Tečaj je oblikovan kot dodatno izobraževanje z velikim poudarkom na praktičnem delu. Ne gre za prepreko, ki bi začetnikom branila dostop do polnopravnega vozniškega izpita, temveč služi pridobivanju izkušenj in občutka v kritičnih situacijah na cesti. Ker se v takšnih situacijah znajdemo redko, a so lahko takrat zelo nevarne, je vsekakor pametno to doživeti v kontroliranem okolju. Voznik začetnik se bo na tečaju varne vožnje seznanil z realnimi situacijami in naučil ustrezno odreagirati – ne le na papirju, temveč dejansko za volanom, kjer bo tudi takrat, ko bo reakcija najbolj pomembna.