Zamenjava upravnika

Ko živimo v skupnosti, kjer je več lastnikov določenega objekta, je upravnik potreben, saj ta prevzame veliko odgovornosti in ima določene zadolžitve, med katerimi je v prvi vrsti prav skrb za skupinsko dobrobit vseh lastnikov. Če upravnik ni po naših pričakovanjih ali kakorkoli ne izpolnjuje svojih obveznosti, je potrebna zamenjava upravnika.

Upravnik določenega objekta ima nekaj zadolžitev in ciljev, katerim mora slediti. Vsi lastniki morajo imeti vpogled v dokumente in stanja, v kolikor to zahtevajo. Upravnik jim je dolžan poročati o vseh spremembah in drugih stanjih, ki se tičejo vseh lastnikov. Tako, da je pomembno, da upravniku lahko zaupamo in se tudi nanj zanesemo. Navsezadnje skrbi za dobrobit naše lastnine in v kolikor nam ne ustreza, ter kljub našim morebitnih predhodnim opozorilom, svojih dolžnosti sledno ne izpolnjuje, je seveda najbolj smiselna zamenjava upravnika.

Zamenjava upravnika je praviloma enostavna, v kolikor se strinja večina lastnikov, ki so enako udeleženi v lastništvu določenega objekta. Pomembno je, da sedanjega upravnika o tem obvestimo, vmes poiščemo nekoga drugega in tako naloge zaupamo njemu. Vsekakor nam lahko novi upravnik tudi veliko svetuje pri odpovedi dosedanjega, zato, da bomo sledili vsem zakonskim predpisom odpovedi in novega razmerja z novim upravnikom.

Vsekakor morajo tudi lastniki slediti določenim korakom, ki morajo biti spoštovani v primeru odpovedi pogodbe z dosedanjim upravnikom. Poleg odpovednega roka, morajo spoštovati tudi druga zakonska določila za tovrstne primere. Dobro je, da lastniki medsebojno imenujejo enega predstavnika, ki bo govoril v imenu vseh in se tako z dosedanjim upravnikom pogovarja ter dogovarja sam. Zelo pomembno je, da je zamenjava upravnika skladna s pravilnikom, da je vse v pisni obliki in vsekakor spoštovani vsi roki in datumi, ki se tičejo odpovedi.

Upravljanje stavbe ali objekta plačujemo lastniki in seveda za to pričakujemo nekoga, ki bo znal ustrezno izpolniti svoje dolžnosti, naloge in mu bomo lahko zaupali.